Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Tại canhoartemis, chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật trực tuyến của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi đã biên soạn tuyên bố này để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin của bạn. Vui lòng đọc tiếp và truy cập Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn cố ý cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như:
Họ và tên
Địa chỉ email
Số điện thoại
Thông tin thanh toán và chi tiết thanh toán
Tên người dùng và mật khẩu cho tư cách thành viên canhoartemis của bạn
Bản ghi các đơn đặt hàng canhoartemis của bạn, lịch sử mua hàng.
Thông tin do bạn cung cấp thông qua các tương tác của bạn với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội
Thông tin vị trí và địa lý có thể được thu thập nếu bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.
Các chi tiết khác mà bạn có thể gửi cho chúng tôi hoặc có thể có trong thông tin do bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi
Ngoài ra, khi bạn chọn gửi email cho bạn bè về canhoartemis, chúng tôi yêu cầu địa chỉ email của họ từ bạn để gửi email một lần cho họ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin email của bạn bè cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi người bạn đó tạo tư cách thành viên canhoartemis

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng nhằm mục đích lý luận được mô tả ở trên, cũng như:
  • Xử lý, xác minh, xác thực và hoàn tất giao dịch của bạn
  • Tạo, quản lý và duy trì tư cách thành viên của bạn đối với Trang web này
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng trực tiếp được yêu cầu
  • Ghi lại lịch sử mua hàng của bạn
  • Cho phép giao tiếp qua Trang web, blog và mạng xã hội của chúng tôi
  • Quản lý sự tham gia của bạn vào các cuộc thi và chương trình khuyến mãi
  • Gửi email nếu thích hợp (Xem Phần c: Email & Thông tin liên lạc khác)

Chia sẻ thông tin

canhoartemis không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào cho các mục đích quảng cáo của họ. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không có liên kết như được mô tả bên dưới:
  • Các chương trình thanh toán, vận chuyển, giới thiệu và các chương trình khác
  • Tiết lộ pháp lý
  • Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba khác trong một số trường hợp nhất định khi có yêu cầu chính thức (chẳng hạn như để đáp ứng lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc thủ tục xét xử) như canhoartemis, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, cho là cần thiết và thích hợp.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

canhoartemis không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Tiết lộ thông tin & nội dung do người dùng tạo

Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nội dung hình ảnh nào bạn tự nguyện tiết lộ trực tuyến theo cách mà người dùng khác có thể xem trở nên công khai và có thể được các thành viên khác của diễn đàn này đọc, thu thập và sử dụng để gửi cho bạn những tin nhắn không mong muốn. Tên thành viên, email hoặc thông tin khác của bạn cũng có thể được hiển thị khi bạn đăng nhận xét hoặc tải lên hình ảnh trên toàn Trang web canhoartemis không chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân mà người dùng chọn tiết lộ trong các diễn đàn này.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

canhoartemis sử dụng một số công nghệ tiên tiến nhất hiện nay cho mục đích bảo mật Internet. Khi bạn truy cập thanh toán của chúng tôi bằng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) tiêu chuẩn ngành, thông tin của bạn được bảo vệ bằng cả xác thực máy chủ và mã hóa dữ liệu, đảm bảo rằng dữ liệu của bạn an toàn, bảo mật và chỉ có sẵn cho canhoartemis.
Ngoài ra, canhoartemis được lưu trữ trong môi trường máy chủ an toàn sử dụng tường lửa và công nghệ tiên tiến khác để ngăn chặn sự can thiệp hoặc truy cập từ bên ngoài nhằm giữ an toàn cho tất cả chúng ta!

Cập nhật Chính sách Bảo mật

canhoartemis có thể, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, sửa đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật này bằng cách sửa đổi nó trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ bản sửa đổi nào như vậy. Do đó, bạn nên truy cập định kỳ trang này để xem lại Chính sách quyền riêng tư hiện tại.